Főmenü

Kérjen időpontot

2012 január 08 vasárnap - 05:03:41  
KÖNYVVIZSGÁLÓ feladata, az ellenőrzési feladatokon túl, hogy segít elkerülni a vállalkozások buktatóit.

A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az (egyszerűsített) éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

Magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja, hogy bizonyítékot kell szerezni az (egyszerűsített) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A kockázatok felmérésekor a könyvvizsgáló az (egyszerűsített) éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek viszont nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálói kötelezettség szabályozását a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 155. § irányítja. Ez a rész a kötelező könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesség kritériumát tartalmazza: „Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:

a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele nem haladta meg a 200 millió forintot, és
b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt.”

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló a számviteli törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.

A könyvvizsgálati munkát részletes munkaprogram alapján végezzük, amelyet a Társaság specialitásainak, iparági sajátosságainak figyelembe vételével dolgozunk ki. A munkát jellemzően egy fő vezető könyvvizsgáló és egy beosztott könyvvizsgáló (asszisztens) végzi.

Az évközi tapasztalatokról esetileg, ha szükséges, a könyvvizsgáló feljegyzést készít a tulajdonosok, vezetés felé. Ebben jelzi a könyvvizsgáló azokat a problémákat, kérdéseket, területeket, amelyekhez nem elegendő a könyvelés véleménye, vele folytatott megbeszélés eredménye, hanem magasabb szintű döntést igényelnek.

Munkamódszerünk, hogy a könyvvizsgálati részfeladatokat havi vagy igény szerint negyedévi vizsgálatok keretében látjuk el. A könyvelés a havi számviteli, adózási munka elvégzését, a havi zárást követően ezt jelzi a könyvvizsgálónak, aki a megbeszélt időpont alapján megvizsgálja a havi kimutatásokat, bevallásokat. E vizsgálat keretében a lehetőség van a felmerülő problémák azonnali, hatékony kezelésére, valamint a tulajdonosok, vezetés, könyvelés által felvetett kérdések tisztázására. Sok esetben, ha a kérdés jellege azt igényli, írásban kérjük feltenni a kérdést, amelyre írásban válaszolunk.

A részletes munkaprogram a következő területeket öleli fel, a Társaság sajátosságainak figyelembevételével módosítva:

1. Könyvvizsgálati státusz fenntartása
1.1 Résztvétel a testületi üléseken
1.2 Testületek tájékoztatása jelentős tőkeváltozások miatt
1.3 Jelzésadás pénzügyi, -vagyoni, -jövedelmezőségi helyzet jelentős, kedvezőtlen változása esetén
1.4 Könyvvizsgálói jelentések, vezetői levelek elkészítése
1.5 Törvényekben előírt egyéb jogok, kötelezettségek gyakorlása

2. Éves audit
2.1 Nyitómérleg hitelesítése
2.2. Évközi zárlatok könyvvizsgálata
2.3. Munkaprogramok végrehajtása
2.4. Könyvvizsgálathoz kapcsolódó kiegészítő feladatok ellátása
2.5. Éves zárlat tartalmi előkészítése, közreműködés az egyeztetések végrehajtásában
2.6. Éves beszámoló auditálása
2.7. Éves jelentések hitelesítése

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép