Főmenü

Kérjen időpontot

2012 január 27 péntek - 10:08:34  
A cégvásárlás mint a cégalapítás alternatívája

A cégvásárlásról a befektetés céljából történő tulajdonjogszerzés, illetve a konkurencia bekebelezése juthat eszünkbe, pedig a vétel alternatívája is lehet a cégalapításnak. Előnye, hogy a módszerrel egyből piaci részesedést lehet szerezni a megvásárolt cég működési területén. A kezdő üzletemberek ötleteiket, elképzeléseiket így hamarabb bevételé tudják alakítani. Ma Magyarországon a 2-3 éves, stabil árbevételű, nyereséges cégeknek van komolyabb piaca.

Tennivaló cégvásárlás előtt

Természetesen előzetes felmérést kell készíteni, amely kitér a konkurencia elemzésére, az üzemi-, a kereskedelmi egység, stb. megvizsgálására azaz a profitképző struktúra átvilágítására. Egy eladásra kínált cég kapcsán a vételi szándékkal fellépőnek először mégis azt kell megvizsgálnia, hogy az miért eladó. Ennek számtalan oka lehet. Gyakori, hogy személyi, jogszabályi változások történnek, de maga a piac is megváltozhat. Kifuthat a lehetőség, amely miatt a tulajdonos a vállalkozást létrehozta, vagy csak egyszerűen nem jön be az üzlet. Ha nem működik a cég, akkor meg kell tudni, hogy miért van ez.

Az üzletrész fogalma

A Gt. értelmében az üzletrész testesíti meg a korlátolt felelősségű társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot. Ez a definíció kiegészítendő azzal, hogy természetesen jogai mellett a tag kötelezettségeit éppúgy kifejezi az üzletrész - ami jellegét tekintve absztrakt fogalom, elvont dolog, nem összekeverendő a törzsbetéttel. Utóbbi a törzstőke meghatározott hányadaként jelenti a tagok alapításkori vagyoni hozzájárulásának mértékét, illetve annak szolgáltatásáért való felelősséget, ennélfogva pontosan meghatározott összegű.

Az üzletrész névértéke a társasági szerződésben szintén rögzített, a törzsbetét mértékéhez igazodik, bár maga az üzletrész csak a bejegyzést követően jön létre, és éppen ezért a bejegyzés előtt nem is ruházható át. Tényleges értéke azonban változó, a társaság vagyoni helyzetének, eredményességének vagy éppen eredménytelenségének következtében több vagy kevesebb is lehet. Összességében a törzsbetét a teljesítésének ellenértékeként megszerzett tagsági jogok és kötelezettségek foglalata. Üzletrész átruházásakor tehát kiindulópont az üzletrész névértéke - meghatározott névértékű üzletrészt kap a vevő -, de valószínűbb annak tényleges piaci forgalmi értéken, "árfolyamértéken" való megszerzése, lévén hogy nincs összefüggés az alapításkori vagyoni hozzájárulás és egy későbbi adásvételi szerződésben megjelölt vételár között.

Az üzletrész forgalomképessége

Az üzletrész tehát tagsági jogokat és kötelezettségeket magában foglaló vagyoni értékű jog, és mint ilyen, forgalomképes, azaz átruházható. Üzletrész több jogcímen is gazdát cserélhet: alapvetően adásvétel útján idegenítik el, de lehetséges üzletrész tekintetében ajándékozás, csere, engedményezés, illetve apportálás is. A Gt. átruházás alatt érti egyrészt mindezen jogcímeken történő elidegenítést együttesen - az adásvételen kívüli más jogcímen történő átruházást a társasági szerződés korlátozhatja, vagy kizárhatja -, másrészt azonban fontos megjegyezni, hogy "üzletrész-átruházáson" - ahogy az a törvény egyéb, az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezéseiből kiderül - az adásvételi szerződéssel történő eladást kell érteni.

A cégvásárlás előnyei

Mivel az eladó és a vevő céljainak találkozásáról van szó, lehetőség nyílik az eladó vállalkozás ingatlanjainak és ingóságainak kedvező feltételekkel történő megvételére. Ilyenkor az áru ellenértékét a már megtermelt profitból, és nem hitelből lehet kiegyenlíteni. A hitel kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a bankok könnyebben folyósítanak hitelt régebb óta sikeresen működő vállalkozásnak. Egy, netán több pályázat elnyerése, vagy egy tenderen történő sikeres szereplés hosszú távra biztosíthatja egy cég nyereséges működését. Főleg az utóbbiak során fordul elő, hogy a kiírásban előírják, hogy egy bizonyos működési idő szükséges a részvételhez. Ilyenkor a cégvásárlás jelentheti egy megbízás megszerzését.

Amennyiben eladó céget keres, vagy üzletrészét esetleg cégét értékesíteni kívánja, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot!

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép