Főmenü

Kérjen időpontot

2012 február 05 vasárnap - 09:18:24  
A vállalkozások expanzív jellege sokszor felvet növekedésből eredő nehézségeket is. Különösen igaz ez az ügyvezetés esetében, amikor a belső átláthatóság pontosabban annak hiánya már akadálya egy további kibontakozás lehetőségének. A vállalkozás vezetése az előrelépés és a kibontakozás tekintetében elbizonytalanodik, így a már meglévő erőforrásokkal való gazdálkodás kevésbé, sőt sok esetben már nem szolgálja a kitűzött feladatokat, illetve a megfogalmazott üzleti terveket.

A növekedési pályára állt vállalkozás indokolatlannak tűnő megtorpanása mögött a gazdálkodási folyamatokból eredő hiányosságok okolhatók leginkább. Egy késői ébredés pedig a cég zuhanórepüléséhez is vezethet. A cégvezetés részére ebben az esetben egy külső szakértő segíthet, mivel a gyakorta kialakult belső érdekeltségi rendszer a hibák kijavítását nem orvosolja, sokkal inkább blokkolja. Ez a külső szakember pedig a belső ellenőr lehet, aki amolyan „fregoli szakemberként” elhivatottan segíti az ügyvezetés munkáját.

A BELSŐ ELLENŐR feladata: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy:

  • az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje,

  • az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékelje,

  • illetve fejlessze az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát,

  • segítse a vezetői döntések előkészítését,

  • naprakész információt adjon a szervezet működéséről.


Vállaljuk:

  • a központi költségvetési szervek,

  • önkormányzatok,

  • gazdasági társaságok,

teljes körű (gazdálkodás, tervezés, pénzügy, számvitel, munkaügy, szakmai tevékenység, stb) belső ellenőrzési tevékenységének eseti ill. folyamatos ellátását a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek is megfelelően.

Az általunk végzett tevékenység szakmailag teljes biztonságot ad az intézmény (társaság) vezetőnek
a jogszabályi megfelelésre, a külső ellenőrző szervek (ÁSZ, KEHI, MÁK, NAV, EUTAF, stb.) vizsgálatai esetén is.
Naprakész információkkal rendelkezünk a külső ellenőrző szervek követelményeire, elvárásaira, módszertanára vonatkozóan. A belső ellenőrzési rendszer fő jellemzője, hogy az ellenőrzés gyakorlatilag a teljes gazdálkodási vertikumra kiterjed, beleértve a személyi és tárgyi feltételek vizsgálatát is.

A belső ellenőrzés által történő folyamatos értékelés pedig ésszerű bizonyosságot nyújt arra vonatkoztatva, hogy a kitűzött gazdálkodási célok megvalósulhassanak, és a vállalkozás ismét növekedési pályára állhat.

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép