Főmenü

Kérjen időpontot

2012 január 27 péntek - 13:51:18  
A vállalkozás- és vagyonértékelés elvei, alkalmazható módszerei, a vagyonértékelés céljai:

A piacgazdaság kiépülése, a tőkepiac, a tőzsde működése igen széles körben teszi szükségessé a vállalkozások vagyonának különböző szempontok szerinti felmérését, értékelését. A jogszabályi előírások mellett a vállalkozás különböző érintettjeinek érdekében áll meghatározni vagy megismerni a társaság vagyonértékét. A vállalkozás vagyona olyan használati értékek összesség, melyek értékben fejezendők ki, és aminek feltétele, hogy az egyes vagyonelemek eladhatók legyenek, piaci áruk legyen.

A vállalkozás számviteli információin több vállalatértékelési módszer is alapul. A vállalkozás vagyonértékelése során alkalmazható módszerek két nagy csoportba sorolhatók:
 vagyonleltár készítésén alapuló vagyonmérleg készítése
 üzleti értéket meghatározó eljárások (előrejelzéseken alapuló módszerek)

Üzleti értéket meghatározó eljárások:

A következő évekre vonatkozó előrejelzéseken alapulnak. Minél pontosabbak az előrejelzések, annál megbízhatóbb lesz a meghatározott érték. Összességében megállapítható, hogy egyetlen értékelési módszer sem kezelhető egyedüli korrekt megoldásként, sokkal inkább egy valószínűsíthető értékskála, értékintervallum tekinthető meghatározhatónak. Leggyakrabban alkalmazott módszerek:
 osztalékdiszkontálási modell
 diszkontált szabad pénzáramok
 EVA (gazdasági hozzáadott érték - a Stern & Stewart tanácsadó cég levédette)

A vagyonleltáron alapuló értékelési módszer:

A vagyonleltáron alapuló módszernél a vagyonérték meghatározásának alapja a tételes vagyonleltár, amely a vállalkozás eszközeit tartalmazza. Az eszközértékelés - különösen nagy vállalkozás esetében - sok esetben igen bonyolult feladat. Az értékelés során alkalmazható érték lehet:
Könyv szerinti érték: a módszerrel kapcsolatos fő probléma, hogy gyakran eltér a piaci értéktől, nagyvonalú értékelést eredményez (gyakran alulbecsülik)

Újrabeszerzési, illetve újra-előállítási érték (helyettesítési érték): abból indul ki, hogy mekkora költséggel járna egy hasonló vállalkozás létrehozása a kezdetektől. Sok vagyonelem esetében az évek során jelentős értékcsökkenés kerül elszámolásra, így azok könyv szerinti értéke alacsony lesz. Ugyanakkor a társaság számára azok gazdasági értéke magasabb, így a gépek helyettesítési értéke túl magasnak tűnhet. A mobilabb, likvidebb vagyonelemek esetében a könyv szerinti érték és a helyettesítési érték különbsége sokkal kisebb lesz.

Likviditációs érték: a vagyonérték meghatározása az alapján történik, hogy annak kötelező értékesítése esetén mekkora az elérhető ár. Ha ez a helyzet következne be, valószínű, hogy a vagyon így meghatározott értéke sokkal alacsonyabb volna, mint annak aktuális piaci értéke, sőt, esetenként még a könyv szerinti értéket sem érné el. Így a módszer a vállalkozási vagyon minimális értékének meghatározásához ajánlható.

Vagyonértékelési tevékenység keretében ellátandó feladat:

 A vagyonértékelési munka szervezése, vezetése
 Szakértőkkel készített műszaki értékelés auditálása
 Nettó eszközállomány értékelése és vagyonmérlegének elkészítése, hitelesítése
 Üzletértékelés, prognózis tőkeértékének meghatározása
 Számítások készítése, véleményalkotás a market fair value értékre
 Cégbemutató kiadvány összeállítása, befektetési tanulmány elkészítése
 A cég egyes részlegeinek, az elképzelt új tulajdonosi koncepciónak megfelelő részértékek meghatározása
 Közreműködés az állam vagyonkezelő szervezetének döntés-előkészítő eljárásaiban
 Elkészült vagyonértékelések naprakész állapotban tartása, apportlista elkészítése, hitelesítése
 Átalakulási vagyonmérleg auditálása, hitelesítése
 Tőkerészek értékesítésének könyvvizsgálata

A cégértékelés munkamenete:

 A cégértékelés elvégzéséhez általában 2-3 személyes konzultációra van szükség a Társaság székhelyén, melyből az egyik a végső írásos értékelés átadása, és annak bemutatása.
 A megbeszéléseken a cég életéről, jelenlegi és jövőbeli helyzetéről történik részünkről tájékozódás, hogy a számítást a valóságnak megfelelően tudjuk elvégezni.
 Ez alkalmanként körülbelül 3 - 4 óra időtartam szokott lenni, természetesen a cég jellegétől függően.
 Szükséges ezen kívül még az elmúlt 2-3 év mérlege, és eredmény-kimutatása is.
 Az általunk átadott írásos értékelés tartalmazza a teljes számítás menetét, és minden általunk meghatározott adat indoklását is.

Eszköz alapú cégértékelések:

Az eszköz alapú értékelés lényege, hogy valamennyi, a vállalkozás könyveiben kimutatott eszközöket egyenként szakértő értékelőkkel (ingatlan, műszaki, pénzügyi) értékeltetjük.

Az általunk meghatározott értékelésben minden esetben bemutatjuk az értékelt Társaság gazdasági környezetben elfoglalt helyét, az eszköz értéken túlmenően meghatározzuk a folyamatos működést feltételező értéket, mely fogalom nem jelent értékszabványt, hanem egyfajta feltételezést a vállalkozás helyzetéről. A folyamatos működést feltételező érték alatt a működésben lévő vállalkozás teljes értékét értjük, ez az érték a nettó eszközértéket meghaladó eszmei értéket is jelenti.

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép