Főmenü

Kérjen időpontot

2014 január 19 vasárnap - 15:43:07  
Elvitathatatlan tény, hogy a vállalkozások korát éljük. A vállalkozások gomba módon szaporodnak és szűnnek is meg. Jellemző, hogy a 10 évvel ezelőtt alapított vállalkozások alig 5%-a működik, pedig mindegyikük hosszú távra tervezett és ez a folyamat az elkövetkező időkben is megmarad.

Ez annyit is jelent, hogy teljesen új vállalkozások is nőnek ki gyakorlatilag a semmiből, hogy azután elinduljanak az értékteremtés rögös útjain és az egyre telítettebb piac útvesztőiben. A kezdő lépés valamilyen perspektivikus, piacképes ötletet feltételez, de a következő lépésben már az adott iparág jövőbeli vonzerejét és a piaci jellemzőket kell nagyító alá venni. Az adott tevékenységi kör vonzerejét az is befolyásolja, hogy mekkora nagyságrendű összegeket kell befektetni az értékteremtő képesség kialakításához szükséges erőforrásokba és képességekbe.

Kezdeti lépések során nem elegendő csak a versenyhelyzetet felismerni, a célpiacra kell összpontosítani, illetve a vállalkozást dinamikus növekedési pályára is kell állítani. A vállalkozás vezetőinek a feladata egyértelmű: csak akkor élvezhetnek a későbbiekben maximális hozamot, amennyiben a vállalkozás olyan időközi eredményeket ér el, amelyek hitelt érdemlően alátámasztják a versenyelőny elérését célzó folyamatot. A többlethozamokat pedig azok az eredmények jelentik, amelyek miatt a piac felfelé módosíthatja az előzetes várakozásokat. Ehhez azonban fontos annak előzetes kiderítése, hogy a leendő vevőkör miképpen fogadja majd a vállalkozási elképzeléseket.

A fogyasztók jó minőségű termékeket és szolgáltatásokat versenyképes árakon szeretnének kapni, a cég dolgozói ugyanakkor versenyképes jövedelemben és juttatásokban érdekeltek, ezzel összhangban pedig a hitelezők és a szállítók pedig a követeléseik kiegyenlítését várják el. Bármelyik szegmens is megsérül, az beindíthat negatív folyamatokat, éppen ezért készen kell állnia a vállalkozásnak arra, hogy a vevői és a piaci igényekhez igazodni tudjon.

Ebből következik, hogy fontos a stratégia kialakítása, ugyanakkor az innováció és a kreativitás váljon a fejlődés mozgatórugójává. Ahhoz, viszont hogy egy stratégia értékteremtő képessége tesztelhetővé váljon, a beindított folyamatok során a feltárt versenydinamikát le kell fordítani a pénzügyi értékteremtő tényezők nyelvére. A vállalkozás tulajdonképpeni értéket a kialakított stratégiák határozzák meg, amelyeket a piaci célkitűzések motiválnak, így a jövő építőköveiként szolgálnak.

Kezdetben tehát a célpiacra kell összpontosítani, óvatosan előrehaladni, ugyanakkor vállalni kell tudatosan a kockázatot, ezen belül is a kiszámítható kockázatot. Ennél a pontnál jutunk el oda, hogy itt már nemcsak körültekintően kell eljárni, hanem körültekintően tervezni is szükséges. Nem lehet ugyanis csak a bevételekre fókuszálni ez önmagában nem elegendő, ugyanis a rendszeresen megjelenő kötelezettségek és költségek sohasem temethetik maguk alá a bevételt, amely felveti az üzleti tervezés, más szóval az üzleti terv szükségességét. Az üzleti terv pedig nem azért kell, mert a „papír mindent elbír”, hanem azért, hogy a vállalkozás életképességét bizonyítsuk. A vállalkozás értékteremtő tevékenységét ugyanis a hosszú távú, a kockázatot is figyelembe vevő pénzáramlásokban megjelenő teljesítmény határozza meg, és nem pedig a rövidtávú eredmények.

A másik nagyon fontos tényező az átláthatóság kérdése. Gondoljunk arra, hogy azok a kisvállalkozások amelyek sikeresek, azok nemcsak az üzleti és marketingtevékenységüknek köszönhetik azt amit elértek, hanem annak is, hogy a vállalkozás vezetője valamennyi tekintetben átlátja a cégét, annak erős és gyenge pontjait. Léteznek ugyan erős piaci ösztönzök, amelyek eredménnyel járó döntések meghozatalára késztetik a cégvezetést. A döntést ugyanakkor a cég helyzetére tekintettel kell meghozni, figyelemmel a vállalkozás teljesítőképességére. A döntési tényezőket jelentősen befolyásolhatja az, ha a tőkeintenzitásban illetve az innovációs rátában a vállalkozáson belül különbségek fedezhetőek fel.

A belső átláthatóság biztosíthatja, hogy az alapvető képességek birtokában a gyors alkalmazkodás, a kellő rugalmasság és a kritikus pillanatokban történő változtatások mint adottság valóban léteznek (vagy nem léteznek) ahhoz, hogy a működés többletértéket alkotó képessége állandó jelleggel rendelkezésre álljon.

Cégünk a vállalkozásszervezés folyamatában, kiemelten annak beinduló szakaszában segítséget nyújt ahhoz, hogy a felépülő vállalkozás valóban sikeres legyen. A szerteágazó feladatok megértésében a leendő versenyhelyzet elemzését annak a szegmensnek a kontextusában kell elvégezni, amelyben a vállalkozás versenyezni kíván, így a feladat-meghatározás során a vállalkozás a kellő ismeretek birtokában, perspektivikusan tudjon elindulni. A vállalkozás számúra létkérdés annak a meghatározása, hogy egy adott piaci paletta mely részér kívánja kiszolgálni, csakúgy, mint annak az eldöntése, hogy a kiválasztott szegmensben hogyan akar helytállni.

Összhangban a tulajdonosi célokkal az együttműködés kiterjed a vállalkozásszervezés aktuális kérdései mellett a cégvezetés, az adózás, a pénzügyek, a számvitel a humánpolitika legfontosabb feladatainak ellátására, valamint kiterjednek a gazdálkodás során felmerülő a céget érintő nehézségek kezelésére is, azért hogy a vállalkozók megalapozott befektetési döntést hozzanak, és azért is, hogy felpörögjön a vállalkozás motorja.

Képviseleteink és partnereink

http://adopaprika.hu

http://cegklinika.hu

http://www.pmkik.hu/

http://www.menedzserpraxis.hu/

http://www.munkaugyiforum.hu/

http://www.arundo.hu/

Retro és nosztalgia


    FACIT számológép